Per 1 januari 2021 is de maatschap Geraedts & Reinders een samenwerking aangegaan met
MK Accountants & Adviseurs met vestigingen in Nuth en Echt.

Ons kantoor zal als MK Geraedts & Reinders gevestigd blijven op de Rijksweg Zuid 53 te Swalmen
met dezelfde medewerkers en de vertrouwde dienstverlening.